Contoh Surat Pribadi Bahasa Jawa

Jika anda bukan orang jawa asli, mungkin akan merasa sedikit bingung untuk melihat contoh surat di bawah ini. Dari berbagai daerah di indonesi, kita ketahui bahwa banyak sekali macam bahasa yang ada. Mulai dari bahasa jawa, bahasa sunda, bahasa batak dan lain sebagainya.

Disini saya ingin berbagi contoh surat pribadi bahasa jawa yang tentunya akan terasa unik dan menarik untuk anda coba. Yuk langsung saja lihat contohnya di bawah ini. Oh iya, contoh dibawah ini hampir sama tujuannya dengan contoh surat pribadi lainnya yang tidak lain bertujuan untuk edukasi atau pembelajaran.

Surabaya, 1 April 2013
Katur dhumateng
Bapak saha Ibu
ing ndalem

Sembah pangabekti,

Kanthi serat punika kula ngaturi pirsa bilih kawontenan kula ing Surabaya tansah pinaringan rahayu wilujeng ing pangamoyaning Gusti Ingkang Maha Agung. Ingkang dalem suwun, mugi-mugi kawontenan Bapak dalah Ibu saha kulawarga ing Pacitan ugi mekatana.

Kajawi ingkang ing nginggil, keng putra ngaturi uninga bilih benjing wekdal liburan semester gasal ing wulan Januari keng putra wonten kegiyatan Study Tour dhateng Pulo Bali. Pramila saking punika keng putra nyuwun kintunan arta kangge mbayar kekirangan tabungan tour lan kangge sangu ingkang cacahanipum Rp 400.000,00. Wondene tampi rapot benjing tanggal April 2013. Menawi wonten kalodhangan wekdal keparenga Bapak/Ibu tindak Surabaya mendhet rapot ing sekolahan. Menawi Bapak utawi Ibu repot dipunpendhet Pakdhe boten menapa. Keng putra wangsul dhateng Pacitan, benjing sasampunipun Study Tour dhateng Pulo Bali antawis tanggal 21 April 2013.

Wasana cekap semanten atur kula, mbokbilih wonten kirang langkunging atur, keng putra nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami.

Keng putra tuhu tresna

Natasha Maulidha Sukendro

Comments

Popular posts from this blog

Contoh Surat Lamaran Pekerjaan yang Baik

Pembelajaran IPA SD

Penilaian pembelajaran